Bodelning Nykvarn – Juridisk hjälp kring bodelning – Nykvarn Begravning & Juridik

Bodelning Nykvarn

Bodelning Nykvarn: Komplett juridisk hjälp kring bodelning

Bodelning innebär kortfattat att sambor eller makar delar upp sin egendom mellan sig. Bodelning sker oftast i samband med en separation eller skilsmässa, eftersom man då måste dela upp egendomen och reda ut vem som ska få vad. Nykvarn Begravning & Juridik tillhandahåller komplett juridisk hjälp kring bodelning i Nykvarn, Turinge, Taxinge, m fl. Du är varmt välkommen att kontakta oss närsomhelst – för vägledning, rådgivning och främsta expertis kring bodelning, så att allting går garanterat rätt till.

Bodelning Nykvarn: Hur vi hjälper till vid bodelning

Bodelning mellan makar äger rum efter dödsfall, äktenskapsskillnad eller under bestående äktenskap. Vid en bodelning fördelar man makarnas giftorättsgods mellan makarna. Eventuell enskild egendom ingår inte i bodelningen. Bodelning under bestående äktenskap sker ofta för att omfördela egendom mellan makarna. Vi hjälper till med rådgivning angående bodelning efter dödsfall, under äktenskap eller efter äktenskap. Vi hjälper även gärna äkta makar upprätta ett bodelningsavtal (under pågående äktenskap), till exempel för att flytta över tillgångar eller ägarandelar i bostaden till den andra parten. Det kan också göras för att trygga den ena maken om den andra ska starta ett företag, vilket kan vara riskfyllt, då maken annars kan bli skuldsatt för företagets räkning. Vi rekommenderar här att ni först diskuterar med våra jurister för att väga för- och nackdelar mot varandra. Om bodelning ska göras under pågående äktenskap ska först en anmälan om bodelningen göras till Skatteverket och därefter behöver bodelningsavtalet även skickas in för registrering.

Bodelning Nykvarn: Beställ juridisk hjälp kring bodelning

Kontakta oss gärna genom att skicka ett meddelande till oss, ringa till oss eller besöka oss, så hjälper vi er gärna vidare kring beställning av komplett juridisk hjälp kring bodelning.

Bodelning Nykvarn - Juridisk hjälp kring bodelning - Nykvarn Begravning & Juridik - 2  
  • Fyll i Livsarkivet online - En hyllning till livet!
  • Platsen där alla kan hitta information om avlidna personer
  • Beställ begravning i Nykvarn med omnejd. I det här verktyget kan du planera begravningen och skicka in din beställning till oss. Vi återkommer sedan till dig och tillsammans går vi igenom dina val. Du kan även välja att spara din planering och återkomma till den senare, själv eller tillsammans med din begravningsrådgivare.