Övrig familjerätt

Övrig familjerätt

Fastighet
Vi kan hjälpa Er med köpekontrakt och köpebrev. När det gäller överlåtelser inom familjekretsen kan Vi även ge råd angående köp alternativt gåva. Vidare kan Vi hjälpa till med lagfartsansökningar, upprättande av reverser, nyttjanderättsavtal samt deklarationer.

Gåvobrev
För att en gåva ska gälla måste den vara traderad (överlämnad). För att en gåva av fastighet inte skall betraktas som köp gäller vissa regler. Det är därför viktigt att anlita sakkunnig vid upprättande av gåvobrev.

Vi hjälper Er med rådgivning och upprättande av gåvobrev.

Off