Företaget

Nykvarn Begravning och Juridik
Nykvarn Begravning och Juridik är helägt dotterbolag till Södertälje Begravningsbyrå som är Södertäljes äldsta begravningsbyrå och startade sin verksamhet 1906.

Vision
Att vara ett prisvärt alternativ utan att pruta på kvalitet och god service. Detta är möjligt genom det lokala företagets flexibilitet och personliga engagemang som kommer våra kunder till godo.

Samarbete
Våra samarbetspartners är i största utsträckning lokala företag. En medveten strategi som gynnar vår trakt och miljön.

Kundinformation - övriga villkor och regler
Sedvanlig information övriga villkor och regler.

Hitta till oss
Vår besöksadress är Centrumvägen 4 F i Nykvarn. Vårt kontor ligger granne med Nykvarnskyrkan och mittemot ICA.
Ring oss för vägbeskrivning 08-554 244 90.