Lämna kondoleans

Istället för, eller som ett komplement till, blommor och minnesgåvor, kan man via vår hemsida lämna en kondoleans till en begravning som vi arrangerar. Det går ej att lämna kondoleans till andra begravningar.

Kondoleansen ska vara en personlig hälsning till närmast anhöriga om deltagande i sorgen, gärna så snart som möjligt efter någons bortgång.

De hälsningar som kommer till oss lämnas direkt vidare till anhöriga.

Off

Kondoleansen är kostnadsfri och därför tänkt som ett mervärde för våra kunder.