Miljövänlig begravning

Många begravningsbyråer av idag har inte insett att även vår bransch måste göra vårt för
att bidra till att lösa klimatproblemen.

Vi satsar därför på att erbjuda fler alternativ vad gäller val av begravning.

Vad kan jag som kund göra?

Valet av kista och urna
Vi har ett nytt miljövänligt sortiment av kistor och urnor. Alla våra produkter är tillverkade i Sverige, också det för att minska klimatpåverkan vid transporter.
För att fler ska välja våra miljövänliga produkter, har vi valt att tillhandahålla dessa till bra priser.

Sagakistan
Saga är en kista tillverkad av hälften så många träd som en vanlig kista.
Vår kista Saga är tillverkad av en biokomposit som beräknas kunna spara 100 000 träd årligen i Europa.
Med sin lätta vikt minskar den transportpåverkan med över 50%.

Naturkistan
Vår kista Natur är certifierad enligt FSC® för hållbart skogsbruk, en kista i furu, limmad med miljövänligt lim.
Certifieringen innebär att kistan följer standarder för skogsbruk och spår¬barhet som garanterar att trävarorna kommer från ett skogsbruk som tar hänsyn till såväl människor som miljö.

Urnor
Vi har urnor av bland annat munblåst glas från Småland, urnor av formpressad sand
från vår svenska kust, allt för att bidra till ett hållbart klimat.

Utformningen av begravningen
Genom val av säsongens blommor och ekologisk eller vegetarisk mat till minnesstunden, kan även små val och förnyelse bidra till mer miljövänliga begravningar.

Gravsättningen
Valet av gravsättning kan ha en inverkan på miljön med anledning av tranporter.
Vid kremation kan utsläpp vid transport till och från krematoriet ske, liksom vid själva kremationen.
Vid jordbegravning sker även där en transport, men kanske i många fall inte lika långt.

Råd från begravningsrådgivaren

Tillsammans med våra kunder kan vi utforma en begravning som medför kortaste
transportsträckor och total sett lägst möjliga klimatavtryck.

Det finns alla anledningar till att besöka oss och välja klimat-smart.

"-Vi behöver värna vår tid här på jorden, men samtidigt också tänka på vilka avtryck vi lämnar. För det kommer en tid när den jord vi lever av ska lämnas över till våra barn."

Nykvarn Begravning och Juridik - lokalt familjeföretagande i framkant

Off